GDY ŚLICZNA PANNA

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,
lili lili laj, śliczne Paniąteczko.
Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
pomóż radości wielkiej sercu memu.
Lili lili laj, wielki królewicu,
llili lili laj, niebieski dzidzicu.
Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie,
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.
Lili lili laj, mój wonny kwiateczku,
lili lili laj, w ubogim żłóbeczku.
Cicho wietrzyku, cicho południowy,
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy:
Lili lili laj, mój wdzięczny Synaczku,
lili lili laj, miluchny robaczku.

Pierwszy zapis tekstu i melodii tej kolędy pochodzi z rękopisu datowanego
na początek XVIIIw., który znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
Rozpowszechniły ją XVIII-wieczne kantyczki.

Bóg się rodzi, moc truchleje.Cicha noc. | Przebieżeli do Betlejem
Do szopy, hej, pasterze.Gdy śliczna panna.Mizerna cicha, stajenka licha.

Powrót do strony głównej